УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ


Фирма Каналстрой е в реорганизация.

Моля да ни извините!

КАНАЛСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

Изграждане, ремонт и реконструкция на външни ВиК мрежи и съоръжения.
Строителство на инженерна инфраструктура и консултации.

Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения

„Каналстрой инженеринг“ ООД е специализирана в изграждането, ремонта и реконструкцията на външни ВиК мрежи и съоръжения. Ние разполагаме с…

Строителство на инфраструктурни обекти

Ние предлагаме изграждане на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти с висококачествени продукти, висококвалифициран персонал и гарантиран качествен…

Инженеринг и консултанска дейност

„Каналстрой инженеринг“ ООД ще ви съдейства с проектиране и осигуряване на пълен пакет от строителна документация. Предлагаме и компетентно консултиране…

Строителна механизация

Ние разполагаме с разнообразни марки и модели тежкотоварни моторни средства, с които извършваме товарни превози и комплекс от услуги, осигуряващи необходимите строително-монтажни дейности…