ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

„Каналстрой инженеринг“ ООД е специализирана в изграждането, ремонта и реконструкцията на външни ВиК мрежи и съоръжения. Ние разполагаме с висококвалифициран персонал и
необходимата за дейността специализирана техника.

Качество при изпълнението и спазването на договорените срокове са основен наш приоритет!