УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ


Фирма Каналстрой е в реорганизация.

Моля да ни извините!

За нас

Дружеството „Каналстрой инженеринг“ ООД е създадено през 2002 година с адрес: гр.София, жк Люлин 7, бл.789 и предмет на дейност: Изграждане, ремонт и реконструкция на външни ВиК мрежи и съоръжения, инженерингова и консултантска дейност в отрасъл – строителство на инженерната инфраструктура.

Екипът на дружеството е изграден от инженерно – технически кадри и работници с многогодишен опит в строителната сфера. Стажът им варира от 15 до 35 години в Общинската фирма „Инжстрой“, която се е утвърдила като водеща в строителството на инфраструктурни обекти и им е предоставила възможност да участват в изграждането на едни от най-мащабните обекти на територията на град София – инфраструктурата на жилищни комплекси, входно – изходни пътни артерии, изместване на ВиК мрежи при изграждане на Софийското метро, реконструкции на ВиК мрежи  на Софийска вода, инфраструктурни обекти в Украйна и Русия, както и много други.

Реализирани обекти

  • „ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Обект: „Площадкова канализация и водопровод на Резиденшъл Парк София“;
  • “ЩРАБАГ“ ЕАД – Обект: „Канализация на Летище- София“;
  • “ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Обект: „ЛОТ 1 и ЛОТ 3 на СОП“;
  • „ТРЕЙС РОУДС“ ЕАД – Обект: „Колектор Банкя-Какач“;
  • „МОНТЕКАНАЛ БЪЛГАРИЯ 2“ ЕООД – Обект: „Канализация на жилищен комплекс Бояна“;
  • „КАРРАТ ГРУП„ ЕООД – Обект: „Канализация и водопровод на жилищен комплекс „Фонтаните“;
  • “МЕГАИНВЕСТ ХОЛД“ ЕООД – Обект: „Канализация в гр.Тръстеник“;
  • „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД – Обект: „ Канализация в гр.Костинброд“ и др, като за големите обекти сме получили референции за извършената дейност.