УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ


Фирма Каналстрой е в реорганизация.

Моля да ни извините!

ИНЖЕНЕРИНГ И КОНСУЛТАЦИИ

„Каналстрой инженеринг“ ООД ще ви съдейства с проектиране и осигуряване на пълен пакет от строителна документация. Предлагаме и компетентно консултиране в областта на инфраструкрутните строително-монтажни дейности.